Η εταιρεία μας, με τις ενεργείες των νεών και ειδικευμένων εργαζόμενων της, πήρε τη θέση που αξίζει ανάμεσα στις δυναμικές και ειλικρινές επιχειρήσεις του τομέα αυτού. Οποία έχει ιδρυθεί το έτος 2008 με την εμπιστοσύνη προς τους ιδρυτές και τους εργαζόμενους της καθώς επίσης και με την ενθάρρυνση μέσα σε μία ζοφερή ατμόσφαιρα της οικονομικής κρίσης με το σκοπό ότι ένα “ΟΝΕΙΡΟ” να γίνει “ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ”

Η εταιρεία μας λειτουργεί με βάση της κοινής γνώμης και των κοινών κόπων και καταμερισμών καθώς επίσης παράγει και με την αρχή “Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ” έτσι και συνεχίζει ως μεγάλη μία οικογένεια που ανάγυρα μεγαλώνει με τους πελάτες της.

Με την ίδια αντίληψη συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας σχετικά με την ανανέωση και βελτίωση των δραστηριοτήτων μας όπως πλύση, συντήρηση, βάψιμο και ράψιμο των διχτυών ψαρέματος.

Κατά το έτος 2010 δημιουργήσαμε τις μάρκες Akuapaint βαφή και Akuanet δίχτυα ψαρέματος και από τότε εξασφαλίσουμε πάντα τις βελτιώσεις τους με το τμήμα έρευνας-αναπτυξης.

Κατά το έτος 2011 αυτή πήρε την επωνυμία εξής “πρώτη εταιρεία που απευθύνθηκε για την άδεια περιβάλλοντος καθώς και πρώτη εταιρεία που πήρε το πιστοποιητικό παροδικής δραστηριότητας της Τουρκίας” με το πιστοποιητικό ΙΣΟ 9001:2008 Σύστημα Διαχείρησης Ποιότητας, ΟΧΣΑΣ 18001:2007 Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας και το ΙΣΟ 14001:2004 Σύστημα Περιβάλλοντος

Κατά το έτος 2012, η εταιρεία μας ίδρυσε το τμήμα έρευνας-ανάπτυξης και συνεχίζει να εξυπηρετεί σε αυτό το τομέα με τις νέες μεταρρυθμίσεις.

Ευχαριστούμε στους συνεργάτες μας που δουλεύουμε μαζί σε αυτό το “ΟΝΕΙΡΟ”, επίσης στους πελάτες, φίλους μας και στις εγχώριες και ξένες μας προμηθευτές.