Συντηρούμε με επιμέλεια τα διχτύα σας …

Τα διχτύα που ολοκληρώθηκαν διαδικασίες στη μονάδα πλυσίματος, ανάλογα με την αίτηση του πελάτη έρχονται με τον ίδιο αριθμό αυτοματισμού στη μονάδα Συντήρηση-Διόρθωση και Τροποίησης.

Εκεί διαπιστώσεις παραμόρφωσης των διχτύων σας γίνεται από τα έμπειρα προσωπικά μας.

Στις εν λόγω δοκιμές παραμόρφωσης: τα διχτύα ελέγχονται με τη συσκευή τεστ διαπιστώνεται ανθεκτικότητα, ζωή και ασφάλεια τους, σχετικές φωτογραφίες τοποθετούνται στο φάκελο σας.

Τα μάτια και τα χαλασμένα μέρη του διχτύου διορθώνονται στη μόναδα συντήρησης έτσι εμποδίζετε το φευφιό των ψαριών στην ιχθυοπαραγωγή.

Το τελευταίο έλεγχο των διχτυών που έρχονται για το πλύσιμο, πρέπει να γίνει στη μονάδα συντήρησης ώστε να έχετε καλύτερη επόδοση.