Ποιότητα βαφών μεγάλης διάρκειας…

Τα μύδια, δημιουργία βρύων και λέρωμα πρέπει να αργήσουν ώστε τα διχτύα σας να χρησιμοποιηθούν πολλά χρόνια χωρίς πρόβλημα.

Γι’αυτό πρέπει να βαφτούν τα διχτύα είτε είχαν συντηρηθεί είτε είχαν ραφτεί. Χάρη του βαψίματος αυτό, αυξάνεται και ποσότητα καθαρού νερού και οξυγόνου που μπαίνουν μέσα στο διχτύο έτσι έχετε υψηλή απόδοση στην ιχθυοπαραγωγή.

Το βάψιμο δίνει την ευκαιρία προστασίας για 10-14 μήνες στα δικτύα ψαρέματος σας οποίο γίνεται με τα προϊόντα Akuapaint που είναι δική μας μάρκα και μαζική παραγωγή τους γίνεται για πρώτη φορά τους στην Τουρκία