Η Akualojistik συνεχίζει πιο αποδοτικά στις εξυπηρετήσεις της με τη καινούρια της  δομή και με τις νέες επενδύσεις που έκανε για τη μονάδα πλυσίματος.

Τα μύδια και βρύα λερώνουν διχτύα ψαρέματος που βρίσκονται στα ιχθυοτροφεία, με την παρόδο του χρόνου. Συνεπώς εξαιτίας του λερώματος αυτού δεν μπορεί να μπει μέσα στο διχτύο ούτε καθαρό νερό ούτε και το οξυγόνο και αυτό προκαλεί θανάτους των ψάρων έτσι δεν μπορεί να γίνει μία καλή ιχθυοπαραγωγή.

Γι’αυτό το πλύσιμο των διχτυών ψαρέματος. πρέπει να πραγματοποιηθεί περιοδικά.

Για τα διχτύα που έρχονται για το πλύσιμο στην εταιρεία μας κατα πρωτεραιότητα γίνεται αρίθμηση και τιμολόγηση ώστε να γίνει είσοδος τους στο σύστημα αυτοματισμού. Έπειτα οι διαδικασίες τους συνεχίζει μέσα στην επιχείρηση με τον αριθμό αυτοματισμού αυτό.

Τα διχτύα μετ’από το καθαρισμό από τα ξερά απόβλητα τους πλένονται μέσα στο πλυντήριο με το γλυκό νερό. Το πλύσιμο με γλυκό νερό εξασφαλίζουν τα διχτύα ψαρέματος να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

Τα πλεμένα διχτύα, ανάλογα με την αίτηση του πελάτη κατευθύνονται με τον ίδιο αριθμό αυτοματισμού στο τμήμα συντήρησης.

Εμείς προστατεύουμε τη φύση και το περιβάλλον με την εγκατάσταση διύλισης στο πλαίσιο του ΙΣΟ 14001:2004 Εργασίες Διαχείρησης Περιβάλλοντος.

Το νερό που βγαίνει από το πλυντήριο, πέρνει κατά πρωτεραιότητα από τα φίλτρα, όπου αποσυνθεθεί από τα σκληρά υλικά, κατόπιν κατευθύνεται στην εγκατάσταση διύλισης. Τα νερά που είχαν διυλιστεί στην εγκατάσταση και οι αξίες τους είχαν μειωθεί κάτω από τις αξίες εκφόρτισης, μετ’από την οξυγονοποίηση κατευθύνονται στη μηχανή χρήσης για την ανακύκλωση.

Όλες οι διαδικασίες που πραγματοποιούνται στη μονάδα πλυσίματος και διύλισης, γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των ΙΣΟ 14001:2004 αρχών εργασίας.

Το πιστοποιητικό αυτό που πήραμε, εξασφάλισε ότι να είμαστε “πρώτη εταιρεία που απευθύνθηκε για την άδεια περιβάλλοντος καθώς και πρώτη εταιρεία που πήρε το πιστοποιητικό παροδικής δραστηριότητας της Τουρκίας”